Integracja biznesowa i wsparcie prawne w Polsce

 

O nas

Unity Hub to grupa firm zajmujących się wdrażaniem i obsługą księgowo-kadrową podmiotów polskich oraz zagranicznych na terenie całej Polski. Zapewniamy kompleksową legalizację działalności firm i ich pracowników, obsługę prawną, księgową, optymalizację i automatyzację procesów podatkowych.
Nasza działalność opiera się na praktycznej wiedzy i wynikach, zasadach etycznych i działaniach w ramach prawa.

Wierzymy, że kreatywna energia biznesu nie zna granic, dlatego też pod każdym względem wykorzystujemy potencjał i rozwijamy kompetencje naszych współpracowników oraz partnerów. Dzięki temu tworzymy świat nowych możliwości oraz sprzyjające środowisko i udogodnienia dla rozwoju zarówno zagranicznego jak i polskiego biznesu w Polsce.

Biznes

Stwarzamy nowe szanse dla przedsiębiorców z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji i innych krajów przestrzeni postsowieckiej, umożliwiamy rozszerzenie lub przeniesienie ich działalności na terytorium Polski. Nasze propozycje w zakresie obsługi podatkowo-kadrowej są jednakże również atrakcyjne dla przedsiębiorców polskich. Solidna baza prawna, finansowa, podatkowa oraz informacyjna zapewnia kompleksową ochronę i umożliwia wymianę potrzebnych kontaktów, między innymi potencjalnych inwestorów, partnerów, klientów, kontrahentów i kooperantów w zakresie międzynarodowym. 

Edukacja

Utworzyliśmy platformę edukacyjną, w której odnoszący sukcesy biznesmeni dzielą się swoimi doświadczeniami na naszej stronie. Udostępniamy również nasze opinie eksperckie oraz możliwości dotyczące optymalizacji administracyjnej, finansowej i prawnej biznesu w Polsce.

Społeczność

Stworzyliśmy UnityHub, aby zjednoczyć naszych partnerów, przyjaciół i współpracowników w społeczność biznesową oraz stworzyć wyjątkową przestrzeń sprzyjającą rozwojowi możliwości biznesowych, w której wszyscy chętnie dzielą się informacjami, rekomendacjami i kontaktami w odpowiednich dziedzinach.

Wyróżnia nas to że:

  • Zapewniamy pełen zakres usług dla każdej firmy (różne dziedziny prawa, jurysdykcje, wsparcie księgowe, doradztwo i optymalizacja podatkowa, prowadzenie kadr, automatyzacja procesów biznesowych, tłumaczenia przysięgłe i techniczne w większości językach świata).
  • Działamy na terenie całej Polski.
  • Zapewniamy dostęp do bazy kontaktów przedsiębiorców z różnych obszarów biznesowych i z wielu krajów.
  • Udostępniamy bazę zasobów wysokiej rangi ekspertów z różnych dziedzin w tym doradców podatkowych, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych, biegłych rewidentów, księgowych i innych w Polsce i poza jej granicami.
  • Pracujemy w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim.
  • Realizując powierzone nam zadania kierujemy się naszą najlepszą wiedzą oraz starannością, działamy odpowiedzialnie i zgodnie z prawem.

Pogadajmy

Wyrażam zgodę na zbieranie i przechowywanie danych osobowych