Legalizacja pobytu i pracy w Polsce

UnityHub prowadzi postępowania administracyjne zarówno na rzecz przedsiębiorców/firm/pracodawców jak i pracowników, gdzie pojawiają się zagadnienia wymagające komunikacji i załatwienia formalności w zakresie zalegalizowania pobytu, pracy czy działalności gospodarczej cudzoziemców w Polsce.

Biorąc pod uwagę zakres naszej działalności personel UnityHub odpowiada za przygotowanie niezbędnych dokumentów, a ponadto będzie Ci towarzyszył w kontaktach instytucjami publicznymi w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności ustnych lub pisemnych oraz wesprze we wszystkich kwestiach związanych z legalizacją pobytu i / lub pracy, a także podczas kontroli Straży Granicznej, Urzędów Wojewódzkich czy innych właściwych organów kontrolnych.

Naszymi klientami są firmy, które działają w zupełnie różnych obszarach usług:

 • IT
 • agencje zatrudnienia, głównie delegujące pracowników poza granice Polski
 • budownictwo
 • architektura i projektowanie
 • produkcja i dystrybucja
 • branża filmowa i kino, wydawnictwa i dziennikarstwo
 • marketing i reklama
 • medycyna estetyczna a także branża beauty
 • usługi transportowe i logistyczne
 • oraz inne

UnityHub realizuje usługi:

 • procedowania zezwoleń na pobyt czasowy na pracę w Polsce – od 1500 zł
 • otrzymania Europejskiej niebieskiej karty (niebieska karta UE) – od 1700 zł
 • procedowania zezwoleń na pobyt na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej – od 2000 zł
 • procedowania zezwoleń na pobyt na innych podstawach (połączenie rodziny, inne okoliczności, studia/absolwent, inne) – od 1300 zł
 • uzyskania statusu rezydenta długoterminowego i pozwolenia na pobyt stały – od 2000 zł
 • uzyskania obywatelstwa polskiego – od 2500 zł

Powiązane działania:

 • konsultacje w sprawie legalizacji pobytu i pracy – od 100zł/30min
 • wsparcie podczas wywiadów w instytucjach państwowych (w Urzędzie Wojewódzkim itp.) – od 150zł/30min
 • przygotowywanie skarg / odwołań (sprawy administracyjne) – od 1000 zł
 • rejestracja numeru identyfikacyjnego (NIP), zaświadczenia z US o niezaleganiu w podatkach, rejestracja zaświadczenia o rezydencji podatkowej (CFR), zaświadczenie z ZUS, rejestracja numeru identyfikacyjnego (PESEL), zaświadczenie z KRK – od 200 zł/szt
 • rejestracja ZUS A1 – ceny kształtują się indywidualnie, w zależności od sytuacji filmy/osoby
 • rejestracja oświadczenia na pracę dla cudzoziemca – od 400 zł
 • rejestracja zezwolenia na pracę (w tym procedura testu rynku pracy z uzyskaniem Informacji Starosty z właściwego PUP) – od 1000 zł
 • rejestracja zezwolenia na pracę (bez testu rynku pracy) – od 700 zł
*wszystkie ww ceny mogą się zmieniać w zależności od indywidualnej sytuacji i jej trudności lub kompletu zamawianych usług
*wszystkie ww ceny są cenami netto
*wszystkie ww ceny nie zawierają opłat skarbowych/tłumaczeń przysięgłych niezbędnych w sprawach dokumentów/opłat notarialnych
*dowolne usługi ww są zmniejszane o 50% od cen w cenniku w przypadku legalizacji dzieci do lat 6

Porozmawiajmy

Wyrażam zgodę na zbieranie i przechowywanie danych osobowych