Legalizacja pobytu

Kancelaria prawna UnityHub Lawyers

Witaj w UNITYHUB! Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w usługach legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Zajmujemy się kompleksową obsługą procesów  imigracyjnych, związanych z uzyskaniem legalnego statusu pobytu i pracy na terenie całego kraju. Oferujemy szeroki zakres usług, w tym legalizację pobytu na podstawie Pracy, Blue Card, legalizację pobytu na podstawie działalności oraz wiele innych usług związanych z legalizacją pobytu.

zmiany-w-kartach-pobytu-czasowego-2022

Do kogo jest skierowana oferta?

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, które potrzebują pomocy w legalizacji pobytu i pracy w Polsce, a także do firm, które szukają pomocy w procesie legalizacji pobytu dla swoich pracowników.

Zależy nam na tym, aby zapewnić naszym klientom pełną opiekę i wsparcie na każdym etapie procesu legalizacji.

Oferujemy pełen zakres usług, obejmujący zarówno analizy sytuacji, przygotowanie dokumentów, jak i reprezentowanie naszych klientów w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Dzięki temu, nasi klienci oszczędzają czas i unikają stresu związanego z załatwianiem formalności.

Wybierz rodzaj legalizacji

Pobyt czasowy

Jeśli cudzoziemiec planuje pozostać w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni, to ma prawo ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Okres ten nie może przekraczać 3 lat i jego długość jest uzależniona od przyczyny wydania zezwolenia.

Pobyt stały / Rezydenta UE

Jeśli w pewnych sytuacjach cudzoziemiec zamierza pozostać w Polsce na stałe, ma prawo ubiegać się o:

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt.

Zezwolenie na pobyt stały – jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce

Zezwolenie na pracę / oświadczenia

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który uprawnia obcokrajowca do podjęcia legalnej pracy na terytorium danego kraju, natomiast oświadczenia to dokumenty potwierdzające zgodność warunków zatrudnienia z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Usługa ta polega na udzieleniu pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla obcokrajowców, którzy chcą podjąć pracę w Polsce. W ramach usługi kancelaria prawna zajmuje się między innymi: