• – rejestracja firm (sp. z o.o., fundacji, stowarzyszeń, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, prostych spółek akcyjnych, spółek europejskich, alternatywnych spółek inwestycyjnych) i dalsza obsługa prawna podmiotów gospodarczych, 
 • – restrukturyzacja, likwidacja, upadłość,
 • – planowanie strategiczne i podatkowe na etapie rejestracji spółki oraz wdrażania rozwiązań w trakcie trwającej działalności firm, 
 • – ekspertyzy prawne, opinie prawne, 
 • – stała obsługa prawna firm oraz ich organów, 
 • – fuzje, sukcesje, przekształcenia spółek, 
 • – windykacja lokalna i zagraniczna,
 • – postępowania sądowe w Polsce i za granicą, 
 • – Due Diligence.

Kompleksowa realizacja wszystkich procedur związanych z imigracją do Polski, w szczególności obsługa legalizacji biznesu, pracy i/lub pobytu cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej. Formalna relokacja firm wraz z kadrą do Polski w najróżniejszy formalno-prawny sposób.

Uzyskiwanie zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu pracy.
Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie pobytu czasowego, stałego i rezydenta długoterminowego UE, nadanie i uznanie za obywatela, legalizacja pobytu i pracy wspólników i członków zarządu spółek, „niebieskie karty” dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, rejestracja spółek zagranicznych w Polsce i poza jej granicami oraz inne procedury prawno-administracyjne.

Udzielenie licencji, patentów, patentów europejskich, rejestracja znaków towarowych, własności przemysłowej. Ochrona praw autorskich włącznie z procesami sądowymi o ochronę praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Prawo pracy z elementami projektów autorskich, licencji transgranicznych zgodnie z umowami międzynarodowymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Pomoc prawna przy zawieraniu lub rozwiązywaniu umów, ekspertyzy prawne różnych dokumentów i aktów prawnych, przygotowanie listów intencyjnych, projektów umów (nazwanych i nienazwanych), ogólne warunki umów i innych aktów prawnych. Analiza i wykładnia umów i skutków prawnych wynikających z podpisanych umów, odpowiedzialność kontraktowa stron umowy, prowadzenie rozmów negocjacyjnych, ugody, mediacje.

Doradztwo w zakresie problemów związanych z zatrudnieniem, pracowniczych lub niepracowniczych form zatrudnienia. Przygotowanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów o praktyki absolwenckie i innych.

Zatrudnienie cudzoziemców. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców. Ustalenie rezydencji podatkowej zgodnie z regułami wymaganymi przez prawo podatkowe. Krajowe i zagraniczne delegacje oraz podróże służbowe. 

Spory pracownicze przed sądami pracy. Spory z ZUS (przedsądowe i sądowe). Zaskarżanie decyzji organów w sprawach należności publicznoprawnych (US, ZUS).

Odzyskiwanie długów indywidualnych. Odzyskiwanie masowych wierzytelności. Sprawdzenie kondycji płatniczej kontrahenta, dłużnika. Procedury windykacyjne w 100% zgodne z prawem przy wykorzystaniu instrumentów prawnych drogą cywilną i karną. 

Prawnicy UnityHub szczegółowo analizują czy wystąpienie do sądu cywilnego bądź administracyjnego przyniesie odpowiedni rezultat z punktu widzenia najlepiej pojmowanych interesów naszych Klientów. Reprezentacja interesów Klientów w sądach, sądach administracyjnych, sądach polubownych (arbitraż) w postępowaniu egzekucyjnym (przed komornikiem), przed urzędami państwowymi oraz organami podatkowymi, pomoc w prowadzeniu negocjacji, mediacje.

Tworzenie umów licencyjnych, rejestracja patentów Polskich oraz europejskich, rejestracja znaków towarowych i własności przemysłowej. Ochrona praw autorskich włącznie z postępowaniami sądowymi o ochronę praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej. Prawo pracy z elementami projektów autorskich, licencji transgranicznych zgodnie z umowami międzynarodowymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Sprawy sądowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowań.

Umowy dotyczące nieruchomości. Umowa o roboty budowlane (inwestor, generalny wykonawca, podwykonawca). Umowy z podwykonawcami robót budowlanych, budowlana umowa o dzieło. Prawne przygotowanie procesów inwestycyjnych w procesie budowlanym. Spory sądowe, negocjacje, mediacje.

Konsultacje w zakresie prawa administracyjnego związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców. Ekspertyzy z zakresu prawa nieruchomości. Przygotowanie innych umów dotyczących nieruchomości.

Obrona w sprawach karnych w sprawach z oskarżenia publicznego lub prywatnego, obrona w sprawach karno-skarbowych. 

Karnoprawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Naruszenie dóbr osobistych, naruszenie norm uczciwej konkurencji.

Szybka reakcja

Zamów konsultacje już dziś

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami z branży: budowlanej, inwestycyjnej, nieruchomości, transportu, usług, technologii innowacyjnych.

Wszystko jest proste

Chcesz zostać naszym partnerem?

1

Umów się na spotkanie

Pozostaw swój mail, skontaktujemy się z tobą i omówimy się na spotkanie.
2

Weryfikacja

Zweryfikujemy wiedzę oraz opinie o twojej firmie w internecie.
3

Podpisanie umowy partnerskiej

Po weryfikacji zaprosimy cię do biura w celu podpisania umowy lub podpiszemy umowę zdalnie.

  Cennik

  Poniżej znajdują się ceny za konsultacje godzinowe:

  Konsultacje prawno - administracyjne

  od 300 PLN godzina netto
  • Możliwość konsultacji online

  Konsultacje prawno - podatkowe - gospodarcze

  od 500 PLN godzina netto
  • Możliwość konsultacji online

  Konsultacje prawne o tematyce karno - skarbowej

  od 500 PLN godzina netto
  • Możliwość konsultacji online

  Chcesz dołączyć do naszego zespołu?

  Przeczytaj nasze

  Artykuły

  0 %
  zadowolonych klientów
  0 +
  Wygranych spraw
  0 +
  Pracowników
  Klienci

  Zaufali nam

  Skontaktuj się z nami

  Zadaj swoje pytanie, podaj Imię Nazwisko oraz adres mailowy.