Unityhub Lawyers na PAIH Forum Biznesu 2023

4-5 października 2023 r. w Warszawie odbyło się wydarzenie PAIH Forum Biznesu 2023, zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). W forum wzięło udział około 6 tysięcy osób, w tym przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i ponad 70 krajów zagranicznych.

Unityhub Lawyers, jako firma prawnicza specjalizująca się w biznesie międzynarodowym, wzięła udział w tym wydarzeniu. Nasi prawnicy uczestniczyli w szeregu paneli dyskusyjnych i seminariów poświęconych różnym aspektom prowadzenia biznesu, w tym eksportowi, inwestycjom, innowacjom i marketingowi.

Otrzymaliśmy cenne informacje i wiedzę, które wzbogaciły nasze doświadczenie i w przyszłości pomogą nam w naszej pracy z klientami. Nawiązaliśmy również kontakty biznesowe z innymi przedstawicielami wspólnoty prawniczej i biznesu.

Jednym z najważniejszych aspektów forum dla nas była panelowa dyskusja o aspektach prawnych eksportu. Na tej dyskusji dowiedzieliśmy się o najnowszych trendach w prawie międzynarodowym i o tym, jak mogą one wpłynąć na biznes.

Ogólnie uważamy, że udział w PAIH Forum Biznesu 2023 był cennym doświadczeniem. Otrzymaliśmy cenne informacje i wiedzę, które wzbogaciły nasze doświadczenie i pomogły nam w naszej pracy z klientami.

Wyrażamy wdzięczność organizatorom PAIH Forum Biznesu 2023 za organizację tego wydarzenia i za możliwość wymiany informacji i wiedzy.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.