Zawieszenie biegu terminów rozpatrywania spraw o legalizacji pobytu

Od 1 stycznia 2023 r. do 4 marca 2024 r. zawieszony został bieg terminów dotyczących niektórych spraw z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. Skutkiem tego rozwiązania nie jest wstrzymanie prowadzenia postępowań. Nadal będą one procedowane, a nowe wnioski będą przyjmowane.

Dlaczego zawieszono terminy rozpatrywania spraw?

Zawieszenie biegu terminów wprowadzono w związku ze znaczącym dodatkowym obciążeniem urzędów wojewódzkich w kontekście obecnego masowego napływu cudzoziemców z terytorium Ukrainy i zjawisk mu towarzyszących. Celem regulacji jest umożliwienie dostosowania procedur i funkcjonowania administracji do zaistniałej wyjątkowej sytuacji migracyjnej. Postępowania w urzędach wojewódzkich będą dalej prowadzone w sposób możliwie najbardziej sprawny.

Czytaj również: Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy o statusie “ochrony tymczasowej”

Podstawy prawne

Przepisy dotyczące zawieszenia biegu terminów zostały wprowadzone:

Ustawy wprowadzają podstawę prawną (арт. 100d) dla zawieszenia w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 4 marca 2024 r. biegu terminów załatwiania następujących spraw administracyjnych w postępowaniach prowadzonych przez urzędy wojewódzkie:

  • udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy,
  • zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt stały,
  • udzielenia oraz cofnięcia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Czy otrzymasz pismo zawieszające rozpatrzenie Twojej sprawy?

Niestety, zgodnie z powyższym przepisem, wojewoda nie ma obowiązku informowania strony o niezałatwieniu sprawy w terminie. Także on nie będzie przekazywał do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ponagleń składanych na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowań w ww. sprawach przez organy I instancji.

Warto na koniec zaznaczyć, że wprowadzona decyzja o zawieszeniu okresu rozpatrywania dotyczy spraw wszystkich cudzoziemców, niezależnie od ich obywatelstwa. Jeśli więc Twoja sprawa jest obecnie rozpatrywana, przygotuj się na przedłużenie terminu jej rozpatrzenia.

A jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie legalizacji pobytu w Polsce lub chcesz przenieść tutaj swoją firmę na stałe lub tymczasowo, nie wahaj się z nami skontaktować. Wystarczy wypełnić krótki formularz lub napisać do nas na Telegramie. Nasi pracownicy skontaktują się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

UnityHub specjalizuje się w relokacji biznesu do Polski, zarówno tymczasowej, jak i pełnej. Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, rejestracji podmiotu prawnego lub udostępnieniu części podmiotu prawnego do użytku. Pomagamy również wybrać najlepszą formę prawną, a także zapewniamy wsparcie księgowe i podatkowe.

Z naszą pomocą będziesz w stanie zminimalizować koszty w okresie przejściowym i szybciej wejść na polski rynek!

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.