Szkolenie z ekspertem przy kawie: Bankowość Międzynarodowa i Transakcyjna

Opis wydarzenia

Spotkanie jest pierwszym z serii spotkań eksperckich jakie UNITYHUB LAWYERS organizuje dla naszych partnerów i wszystkich zainteresowanych tematyką.
Ekspert Banku Pekao S.A. skupi się na możliwościach dofinansowania dla firm zajmujących się eksportem, a także poszukujących finansowego wspierania dla swojej działalności.
Szkolenie poprowadzi Dmitry Kushnerov z Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu
(szkolenie prowadzone w języku polskim i rosyjskim)
dane do kontaktu: communication@unityhub.pl
tel. 536 721 785

___________________
 
Встреча является первой с серии экспертных встреч, которые UNITYHUB LAWYERS организует для наших партнеров и всех, кто интересуется этой темой.
Эксперт из Bank Pekao S.A. сосредоточится на возможностях финансирования для компаний, занимающихся экспортом, а также тех, кто ищет финансовую поддержку для своей деятельности.
Тренинг проведет Дмитрий Кушнеров из Департамента международного банковского дела и экспортного финансирования (обучение проводится на польском и русском языках).
Количество мест ограничено. Организатор оставляет за собой право на внесении изменений.
15 ноября 2022 10.00 до 11.00
Варшава, pl. Konesera 12 „Spaces”
Контакты:
эл. почта: communication@unityhub.pl
тел.: + 48 536 721 785

Szkolenie odbędzie się

14 listopada 2022 r., w godzinach 10:00-11:00

Warszawa, „Spaces”
ul. Konesera 12