AML

Oferta przygotowana jest dla:

· Posiadanie Procedury AML opisującej jak dana firma wypełnia obowiązki nałożone ustawą;

· Przeprowadzanie analizy ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, 

· Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, 

· Szkolenie personelu 

Oferta obejmuje możliwość wybrania pakietu, zgodnie z potrzebami klienta

Czas przygotowania dokumentów z Pakietu Podstawowego: 2/3 dni robocze Czas przygotowania dokumentów z Pakietu Dedykowanego: od 5 do 7 dni roboczych od przeprowadzenia analizy ryzyka dot. działalności klienta

Pakiet Podstawowy

Zawiera podstawowe dokumenty niezbędne w każdej instytucji obowiązanej.

Pakiet Dedykowany

Przygotowanie dokumentów z uwzględnieniem czynników ryzyka występujących u klienta, konsultacje, wsparcie przy wypełnianiu dokumentów.

Skontaktuj się z nami